Kwiecień 2017. Zajęcie III miejsca w rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży opakowań w Polsce.Polska Izba Opakowań przyznała firmie Arpack Polska dyplom za zajęcie III miejsca w rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży opakowań w kategorii przedsiębiorstw o przychodach od 10 do 40 mln zł.
RANKING FIRM OPAKOWANIOWYCH powstał w wyniku współpracy Polskiej Izby Opakowań z Bankiem Zachodnim WBK oraz wywiadownią gospodarczą Bisnode Polska. Proces wyłonienia laureatów przebiegał w kilku etapach. W pierwszej fazie po kodach branżowych PKD wyodrębniono przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętej branży opakowań. Na wyodrębnione podmioty zostały nałożone ostatnio dostępne dane finansowe za 2015 i 2014 rok. Następnie przedsiębiorstwa zostały podzielone na trzy kategorie:
·         Duże firmy (sprzedaż >200 mln PLN)
·         Średnie firmy (sprzedaż >40 < 200 mln PLN)
·         Mniejsze firmy (sprzedaż >10 < 40 mln PLN)
Przedsiębiorstwa uszeregowane zostały według dynamiki rocznych przychodów ze sprzedaży (dane jednostkowe) za ostatnie dostępne dwa okresy sprawozdawcze. Oprócz dynamiki sprzedaży, dodatkowym kryterium było potwierdzenie efektywności prowadzonej działalności wyrażonej wypracowaniem zysków na poziomie wyniku netto.
Laureaci 
RANKINGU FIRM OPAKOWANIOWYCH 
Polskiej Izby Opakowań, Bisnode i BZ WBK*
  Firma Dynamika wzrostu przychodów 2014/2015 Produkcja opakowań z…
Firmy powyżej 200 mln PLN przychodów ze sprzedaży
1 Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. 153% tworzyw sztucznych
2 FLEXPOL Sp. z o.o. 118,9% tworzyw sztucznych
3 AMCOR TOBACCO PACKAGING POLSKA Sp. z o.o. 118,8% papieru i tektury
Firmy między 40 a 200 mln PLN przychodów ze sprzedaży
1 ABCAN Sp. z o.o. 407% metali
2 AR CARTON KRAKÓW Sp. z o.o. 151% papieru i tektury
3 MARPOL S.A. 139% tworzyw sztucznych
Firmy między 10 a 40 mln PLN przychodów ze sprzedaży
1 NOVO PAK Sp. z o.o. 266% tworzyw sztucznych
2 FONTE Sp. z o.o. 198% tworzyw sztucznych
3 ARPACK POLSKA Sp. z o.o. 139% tworzyw sztucznych